Formulář byl vyroben v aplikaci formees.com
Online nástroj na tvorbu formulářů

Postoje k budoucnosti

Následující dotazník se zaměřuje především na Vaše postoje k budoucnosti. Jeho vyplněním mi pomůžete na cestě k získání z předmětu psychometrie. Data jsou anonymní.
Nejprve Vás čekají tři demografické otázky a následuje sada 40 výroků. U každého výroku zvlášť zvolíte, jak moc s ním souhlasíte.

Pohlaví

Věk

Aktuálně jsem:

Mám jasně definované, která oblast v mém životě je pro mě nejdůležitější.

Nejsem si jistý/á, jestli se mi podaří dosáhnout toho, co chci.

Vlastním diář a zapisuji si do něj všechny naplánované věci.

Mám naprosto jasnou a konrétní představu, jak bude můj život vypadat za pět let.

Dávám přednost zábavě před povinnostmi.

Všechno, co jsem si na včerejší den naplánoval/a, jsem také splnil/a.

Přemýšlím více o minulosti než o budoucnosti.

Mí nejbližší by o mně řekli, že jsem skutečně ambiciózní.

Nemám konkrétní plány na nejbližší víkend.

I dnes udělám alespoň jeden krok, který mě zavede k mému dlouhodobému cíli.

V posledním roce jsem vedl/a alespoň jeden rozhovor s úspěšným člověkem, při kterém jsem se snažil/a zjistit jeho strategii k úspěchu.

Čato se mi stává, že odkládám plnění  povinností na neurčito.

V životě jsem už alespoň třikrát dosáhl/a něčeho velkého.

V posledních měsících jsem započal/a několik projektů, které jsem nedokončil/a, a již se jim nevěnuji.

Rád a často plánuji.

V posledním týdnu jsem alespoň jednou odmítl/a nějakou zábavu, abych se mohl/a věnovat svým povinnostem.

Kdybych dostal/a nabídku na svou vysněnou pracovní pozici, ale musel/a bych se odstěhovat na jiný světadíl nejméně na dva roky a opustit tak svou rodinu i blízké, nabídku bych přijal/a.

O tom, co budu dnes dělat, se rozhoduji vždy až v danou chvíli.

Vím, že dokáži splnit, jakýkoli cíl si zadám.

Když dělám zásadní rozhodnutí, vždy mám na paměti svou budoucnost a své sny

Můj aktuální partner, splňuje má očekávání od partnera pro můj život.

Své sny nemám nikde sepsané.

Nemám představu, jak bude můj život vypadat za rok.

Mám jasně náplanované jednotlivé kroky, které vedou k mému cíli.

Každý, kdo se bude v životě snažit, může dosáhnout úplně všeho, co chce.

Pravidelně si dávám stranou peníze na něco dražšího, co si plánuji v následujících měsících pořídit.

Nezáleží mi na tom, jakou pracovní pozici zastávám.

Budoucnost nechávám úplně otevřenou.

V posledních šesti měsících jsem dosáhl/a alespoň jednoho většího úspěchu.

Na začátku roku si vždy dávám předsevzetí do nového roku.

Jsou věci, které bych v životě chtěl, ale nemohu jich dosáhnout.

Mám pocit, že na svůj život mám jen velmi malý vliv.

Nevím, jak bych mohl/a dosáhnout svých snů.

Včera jsem se nejméně hodinu aktivně věnoval/a dlouhodobému cíli, kterého chci dosáhnout.

Svá novoroční předsevzetí splním většinou všechna.

Přesně vím, čeho chci v budoucnosti dosáhnout.

Po každém úspěchu konkrétně definuji, co všechno mi v jeho dosažení nejvíce pomohlo.

Pokaždé, když o něco usiluji, nejsem si jistý výsledkem.

Každý úspěšný člověk, se stal úspěšným dky svému aktivnímu úsilí.

Zjistil/a jsem si všechny dostupné cesty a možnosti, které vedou k mému cíli.